menu

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG

Vào hồi 6h05 phút sáng 30/12/2013 tại Km 111+760-QL6 xe ô tô Huyndai mang biển số 26C01276 đi từ hướng Sơn La về Hà Nội đã bị lật xuống khe suối cạn bên phải tuyến.
Nguyên nhân: theo thông tin tại hiện trường xe ô tô chở đầy hàng hạt đậu tương khoảng 25 tấn đang lưu thông trên đoạn đường tránh thi công điểm đen từ Km 111+700-Km 111+820-QL6 thì mất phanh lao từ bên trái sang bên phải và bị lật xuống khe suối cạn. Thiệt hại về người có 2 người bị thương; thiệt hại hàng hóa khoảng 500 triệu đồng.


 


Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

YÊU CẦU THỰC HIỆN VỚI CÔNG TY 224

Ngày 24/12/2013 Hội đồng nghiệm thu của Khu QLĐBII đã tổ chức nghiệm thu công tác SCTX quí 4 năm 2013 với công ty TNHH 224.
Căn cứ vào kết quả nghiệm thu đánh giá hàng tháng trong quí 4/2013 về công tác SCTX của VPHT II.1 với công ty TNHH 224 và cam kết của công ty 224 về tiếp tục thực hiện khối lượng sơn mặt đường. Hội đồng nghiệm thu nhất trí với kết quả nghiệm thu đánh giá hàng tháng của VPHT II.1 với công ty 224. Giao VPHT II.1 đôn đốc kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện khối lượng còn lại của công ty 224 với Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực ngày 30/12/2013.
Đến hết ngày 28/12/2013 cơ bản công ty 224 đã thực hiện hết các khối lượng còn lại tuy nhiên một số công việc yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện ngay.
1. Công tác an toàn giao thông.
Yêu cầu:
- Dán lại những biển báo bị mờ hoặc bị bóc mất chữ số.  Bổ xung thay thế mắt phản quang trên hệ thống tường phòng vệ, trụ tiêu, lau rửa biển báo; đặc biệt ưu tiên đoạn tuyến sương mù từ Km 153-Km 187-QL6
-Sơn kẻ thay thế sơn trắng tại những điểm có vạch tim là sơn vàng tại những khu vực sương mù.
Thời gian hoàn thành: 30/12/2013                                   
               
                                              Km153+400  vạch sơn vàng trời nắng        
                                            
                                           
                                             Sương mù vạch sơn vàng không phát huy tác dụng


                                                         
                                              Sương mù vạch sơn trắng rõ hơn
                                                Km 262+710 T


 Mặt đường hư hỏng phải vá đảm bảo êm thuận 
 

2. Công tác quản lý hành lang:
Yêu cầu: Phối hợp với đội TTGT I02 làm việc với chính quyền xã Tú Nang, huyên Yên Châu giải tán họp chợ cóc tự phát tại đầu cầu Na Kén 2 Km225+966.
 Thời gian thực hiện: Đến ngày 02/01/2013 báo cáo kết quả                                          
                                                   Chợ cóc Km 225+966

 
3. Công tác khắc phục bão lũ bước I
 Một số cống bị ngập nước hiện nay đã cạn nước phải moi hết đất long cống và khơi thông dòng chảy hạ lưu.
Thời gian hoàn thành: ngày 05/1/2014.

                                          Cống Km 262+750-QL6

                                       
                              Sửa chữa cống Km 238+570  chưa đảm bảo; hiện tại đang bị lún, nứt phải làm lại

 
 Đề nghị công ty TNHH 224 khẩn trương nghiêm túc triển khai.

 

 

 

 


 
 
 

YÊU CẦU CÔNG TY 222 HOÀN THIỆN KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI SCTX


Ngày 23 tháng 12 năm 2013 Hội đồng nghiệm thu Khu QLĐB II đã tổ chức nghiệm thu  công tác SCTX quí 4 năm 2013 với Công ty 222.
Căn cứ vào bản nghiệm thu tháng của VPHTII.1 và cam kết hoàn thiện khối lượng còn lại của công ty 222 đến 30/12/2013. Hội đồng nghiệm thu nhất trí với đánh giá nghiệm thu của VPHT II.1 và yêu cầu công ty 222 khẩn trương hoàn thành khối lượng sửa chữa mặt đường bổ xung và sơn kẻ mặt đường, cột KM, cột H song trước  ngày 30/12/2013. Giao VPHT đôn đốc kiểm tra báo cáo kết quả với Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực ngày 30/4/2013.
Đến 17 h ngày 28/12/2013 qua kiểm tra thực tế trên tuyến vẫn còn các khối lượng trên QL6 chưa thực hiện xong như sau.
1. Sơn kẻ mặt đường: Còn159 m2.
Yêu cầu: Do diện tích sơn được duyệt ít chỉ tập trung sơn vạch tim đường; ưu tiên khu vực sương mù đèo dốc nguy hiểm. Với khu vực trung tâm có thể dùng khối lượng của Quí I năm 2014 sơn trước phục vụ ATGT trong dịp tết.
 Thời gian hoàn thành: Ngày 30/12/2013                                       
                                         Mặt đường đèo dốc không còn vạch sơn
                                             (Ưu tiên sơn tim đường)

 
 2. Sơn kẻ cột Km, cột H.
Khu vực Hạt 2, Hạt 3; từ Km 38-Km 112 cột Km cột H chưa sơn kẻ.
Yêu cầu: Sơn kẻ song trước ngày 1/1/2014.

 


 
 
 
3. Xử lý ĐBGT Km 106+050-QL6
 
Hiện tại nền, mặt đường tiếp tục lún lõm. Khối lượng đào rãnh thoát nước xử lý nước ngầm công ty chưa thực hiện.
Yêu cầu: Đào ngay rãnh thoát nước ngầm về cống tại Km 106+100 trong ngày 30/6/2013; bố trí nhân công thường xuyên bù lún lõm bằng đá thải đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến này.
 
                                             Chưa đào rãnh xử lý nước ngầm
 

                                              
4. Kiểm tra xử lý vi phạm thực hiện theo giấy phép thi công trên tuyến.
Tại đoạn tuyến Km42-Km44, Km 88-Km 90 tình trạng thi công lắp ống nước kéo dài, vật lieu thải trong hành lang nhiều,; công tác vệ sinh mặt đường không đảm bảo yêu cầu; lấp rãnh chưa hoàn trả; chiều dài thi công kéo dài không làm dứt điểm.
Yêu cầu: Công ty phối hợp với  đội TT ĐB I-01 lập biên bản đề nghị xử lý theo qui định; đôn đốc lực lượng tuần đường thường xuyên bám sát yêu cầu nhà thầu thi công gọn từng đoạn, vệ sinh mặt đường sạch sẽ.
 
                                               Công ty An phát thi lắp đặt hệ thống cấp nước
                                                kéo dài, tại Km 88-Km90
 


 
-Đề nghị công ty 222 nghiêm túc khẩn trương thực hiện
 

 

 
 
 


 

 

 

 

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

YÊU CẦU CÔNG TY 224 LẮP DỰNG TÔN SÓNG ĐBATGT

 
Tại vi trí Km 196+540-QL6(trái) và vị trí Km 197+010-QL6(trái). Hai vị trí này bị ô tô  va quệt làm hư hỏng . VPHT đã yêu cầu công ty 224 sử dụng tôn sóng dự phòng thay thế. Sau khi tháo dỡ Công ty 224 không tổ chức lắp trả ngay.
Yêu cầu:Công ty 224 tổ chức lắp dựng tôn sóng phòng vệ tại hai vị trí trên.
Thời gian hoàn thành: ngày 30 tháng 12 năm 2013.


 

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Xử lý nền mặt đường sình lún tại Km 106+050-QL6

Sáng ngày 22/12/2013 VPHT II.1 trực tiếp chỉ đạo công ty 222 thực hiện đào xử lý sình lún cục bộ nền đường tại Km 106+050-QL6.
Chủ trương kỹ thuật:
- Đào rãnh đảm bảo thoát nước ngầm nền đường
- Đào bỏ lớp đất nền yếu 95cm (qua đào thăm dò địa chất thực tế tại điểm bị sình lún có mạch nước ngầm, nền đường là đất sét bùn bùng nhùng). Sau đó xử lý đắp thay thế bang đá thải đầm nèn từng lớp theo qui định. Lớp trên 20cm đá dăm hỗn hợp êm thuận ĐBGT. Theo dõi tình trạng kỹ thuật nền đường nếu ổn định mới tiếp tục xử lý mặt đường.
Trong thời gian theo dõi yêu cầu Hạt quản lý thường xuyên bù phụ lún lõm đảm bảo ATGT.
Một số hình ảnh đang triển khai xử lý tại hiện trường sáng 22/12/2012.
Sụt trượt tại Km 97+050T-QL6

Từ ngày 10/12/2013 đến 17/12/2013 do ảnh hưởng của đợt gió mùa gây mưa rét kéo dài đã làm sụt trượt mái ta luy dương tại Km 97+050-QL6. Khối lượng khoảng 10 0000 m3.
Sau khi nhận được thông tin VPHT II.1 và công ty 222 đã báo cáo Khu QL ĐB II. đồng thời chỉ đạo công ty 222 thực hiện hót sụt khối lượng đất tràn ra phạm vi mặt đường ĐBGT và làm thủ tục báo cáo cấp trên xử lý.
Hiện nay VPHT II.1 phối hợp với công ty 222 đã phát dọn mặt bằng , khảo sát vết trượt làm cơ sở báo cáo Khu xin phép ĐBGT bước I.

                                          Hình ảnh cung trượt tai Km 97+050-QL6 

Đôn đốc công ty 224 sửa chữa mặt đường tháng 12/2013


Từ ngày 10/12/2013 đến ngày 18/12/2013 khu vực tây bắc nói chung và khu vực Sơn La nói riêng bị ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mưa rét kéo dài  làm sình lún gây hư hỏng mặt đường rất nhiều làm ảnh hưởng rất lớn tới công tác an toàn giao thông.
Ngày 19/12/2013 VPHT II.1 đã cùng với công ty 224 rà soát trên tuyến và yêu cầu công ty 224 thực hiện tranh thủ thời tiết nắng ráo giữa 2 đợt gió mùa tập trung dập xóa ổ gà mặt đường đảm bảo an toàn giao thông.
Đến ngày 21/12/2013 trên QL43 và QL6 đã xử lý cơ bản. Tuy nhiện đoạn tuyến từ Km 156-Km 199-QL6 hiện nay còn nhiều điểm chưa vá ổ gà xong. Theo thông tin dự báo thời tiết đến ngày 24/12/2013 sẽ có một đợt mưa rét kéo dài. VPHT II.1 yêu cầu công ty 224 tập trung chỉ đạo đơn vị Hạt 6 tranh thủ thời tiết nắng; khẩn trương vá ổ gà mặt đường từ Km 156-Km199 trong 2 ngày 22-23/12/2013. Đồng thời khẩn trương sơn kẻ hệ thống an toàn trên tuyến.
 
                                            Một số vị trí mặt đường sình lún cần khẩn trương xử lý