menu

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Lắp đặt đường ống nước vi phạm kết cấu HTGTĐB trên QL.15

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.1
CHI CỤC QLĐB I.1
¾¾¾¾¾¾¾
Số: 21 /CCQLĐB I.1
V/v Lắp đặt đường ống  nước sinh hoạt vi phạm kết cấu HTGTĐB tại Km12+960 và Km13+130 QL.15; địa phận huyện Mai Châu; tỉnh Hòa Bình.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
        Mộc châu, ngày 20 tháng 02 năm 2014
Kính gửi:  UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 Ngày 20 tháng 01 năm 2014 Công ty cổ phần ĐT&XDCT 222; là đơn vị trực tiếp thực hiện quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn tuyến từ Km0 -:- Km20 Quốc lộ 15; thuộc địa phận huyện Mai Châu; tỉnh Hòa Bình đã có công văn số 19/QLGT về việc đề nghị cưỡng chế giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên QL.15 cụ thể như sau:
Tại Km 12+960 và Km13+130 Quốc lộ 15; đơn vị thi công Công ty TNHH Đức Nhanh có địa chỉ tại tổ 8; phường Đồng Tiến; thành phố Hòa Bình; tỉnh Hòa Bình thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vị HLATĐB không có giấy phép thi công. Đặc biệt đơn vị thi công đã lắp đặt ống kẽm D110mm đi trong lòng cống  tại các vị trí  Km12+960; Km13+130  gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước nền đường (Hiện tại cống Km12+960 đã bị tắc hoàn toàn không thực hiện nạo vét được).
(Có ảnh chi tiết kèm theo)
Việc làm của Công ty TNHH Đức Nhanh là vi phạm nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; qui định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về Quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Chính phủ.
Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Chi cục quản lý đường bộ I.1 đề nghị UBND huyện Mai Châu tổ chức cưỡng chế, giải tỏa trường hợp vi phạm nêu trên.
Rất mong được sự quan tâm của UBND huyện./.

          CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.1
Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHI CỤC
          - Như trên;
            - Cục QLĐB I (b/c);
- PCT Nguyễn Hoàng Linh (b/c);
            - Đội TTĐB I-01 (p/h);                                                                         
- Công ty 222 (t/h);
- Lưu CCQLĐB I.1.
                                                                                   Phạm Văn Toản

(Kèm theo công văn số  21/CCQLĐB I.1 ngày 20/2/2014)

Cống Km12+960 QL.15 (Thượng lưu)Cống Km12+960 QL.15 (Hạ lưu)Cống Km13+130 QL.15 (Thượng lưu)Cống Km13+130 QL.15 (Hạ lưu)
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

YÊU CẦU CÔNG TY 222 THỰC HIỆN NGAY.

Ngày 11, 12 tháng 02 năm 2014 Chi Cục QL ĐB I.1 đã đi kiểm tra công tác SCTX trên tuyến QL 15 và QL6 phạm vi công ty 222 quản lý. Nhìn chung công ty đã tiến hành triển khai thực hiện công tác Quản lý SCTX tháng 2/2014. Tuy nhiên trên tuyến cần khẩn trương thực hiện và rút kinh nghiệm ngay những vấn đề sau.
 
Từ Km49-Km56 -QL6 nhiều hộ dân sử dụng rãnh, lề đường tập kết gỗ để chế biến củi đốt kinh doanh ảnh vi phạm hành lang mất an toàn giao thông

Tại cột Km 63 -QL6 kinh doanh bán đào tết lấp cột cây số không được thu dọnTại Km 104+500-QL6 Rãnh bị mưa bồi lấp chưa vét; vỉa hè nắp rãnh bị đất lấp chưa dọn; đất tràn mặt đường chưa dọn đọng nước mặt đường.
Tại Km 106+050-QL6 nền đường bị sình lún đã cho xử lý nền không thường xuyên bù phụ đá dăm bị đọng nước.Tại Km 107+750-Km 107+900-QL6 các hộ gia đình bán Mía hai bên đường xả rác lấp rãnh

Km 130+900-Km 131 các hộ dân phơi bông lau lấp phòng vệ tôn sóng, phòng vệ tường chắn bê tông, lề đường mất ATGT.

Yêu cầu:
- Công ty 222 phối hợp với đội Thanh tra đường bộ I01 làm việc với chính quyền địa phương xử lý vi phạm theo qui định.
- Chỉ đạo Hạt 3, Hạt 4 thực hiện tốt công tác tuần đường; kịp thời bù phụ những vị trí nền đường sình lún, khơi thông thoát nước mặt đường đảm bảo ATGT.
Đề nghị công ty 222 nhanh chóng thực hiện báo cáo Chi Cục trước ngày 16/2/2014
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

TÌNH TRẠNG LẤN CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG, LỀ ĐƯỜNG LÀM NƠI HỌP CHỢ KINH DOANH TẠI CHỢ KO LƯƠNG, HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH GÂY MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN QL15

Đoạn tuyến Km 19-Km20-QL15 thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là khu vực giáp gianh với huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Đoạn tuyến này đường rất hẹp ( nền 5.5m; mặt đường 3.5 m) nhiều đường cong bán kính nhỏ liên tục. Mặt khác trên đoạn tuyến này từ Km 19+200-Km 19+900 là khu vực chợ Ko Lương có nhiều hộ dân làm nhà làm nhà, hàng quán trong phạm vi nền đường, lề đường để ở và buôn bán kinh doanh. Cá biệt nhiều hộ còn bày hàng hóa ra cả mặt đường gây mất an toàn cho các thành phần tham giao thông trong khu vực.
 
Ngày 12/02/2014 Chi Cục QL ĐB I.1 đã làm việc với UBND huyện Mai Châu đề nghị địa phương và các nghành chức năng có biện pháp xử lý vi phạm và cưỡng chế vi phạm. Đồng thời chỉ đạo Công ty 222 và đội Thanh Tra đường bộ I01 phối hợp cơ quan chức năng tham gia cùng địa phương thực hiện cưỡng chế khôi phục trật tự ATGT tại khu vực chợ Ko Lương.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

TÌNH TRẠNG VI PHẠM BẢO VỆ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GT VÀ VI PHẠM HÀNH LANG ATGT ĐƯỜNG BỘ DIỄN RA NGHIÊM TRỌNG TRONG DỊP TẾT 2014

Lợi dụng trong thời gian nghỉ tết kéo dài một số hộ gia đình và doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm xây dựng các công trình trái phép và đấu nối trại trái phép, sử dụng nền đường, lề đường làm nơi sản xuất tập kết hàng hóa vật liệu xảy ra nghiêm trọng trên tuyến QL6 và QL 43 thuộc công ty 224 quản lý.
Tại Km 171+100P-QL6 Doanh nghiệp Bắc Hương tiếp tục có những hành vi phá hoại 23 md rãnh xây mở rộng phạm vi đấu nối trái phép vào Cửa hàng xăng dầu.
 
Tại Cầu Bản Km 266+178-QL6 doanh nghiệp Hoàng Trung xây dựng công trình thắt hẹp dòng chảy hạ lưu cầu
 

 
 
Tại hạ lưu cống lù kép D150; Km 266+437 -QL6 hộ gia đình ông Trần Văn Tư TK Co Muông xã Cò Nòi, huyên Mai Sơn xây công trình trên mương thoát nước hạ lưu cống làm thắt hẹp dòng chảy
 
 

Tại khu vực Km 38 - Km 39-QL43 nhân dân thuộc xã Nà Mường, huyện Vân Hồ chiếm dụng nền, lề đường làm nơi tập kết, gia công tre nứa để bán gây mất an toàn giao thông.
 


 
Hiện nay Chi cục QL ĐB I.1 đã làm việc với chính quyền địa phương và chỉ đạo  công ty 224 khẩn trương  cùng với đội TTGT ĐB I02 hoàn tất các thủ tục  đề nghị chính quyền địa phương xử lý cưỡng chế theo qui định của pháp luật.