menu

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

PHỐI HỢP GIẢI TỎA HLAT ĐƯỜNG BỘ TRÊN TUYẾN QL.6 THUỘC ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN

          Căn cứ kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2017 của UBND huyện Lương Sơn về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Lương sơn;
          Ngày 14 tháng 4 năm 2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.1 phối hợp cùng UBND huyện Lương Sơn; UBND TT Lương Sơn; Công an huyện Lương Sơn; công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình tiến hành giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, HLATGT đường bộ, xây dựng công trình, dựng mái che, mái vảy, biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng...