menu

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

PHỐI HỢP TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU

        Căn cứ Kế hoạch số:02/KH-BATGT ngày 23/01/2018 của Ban ATGT huyện Mộc Châu về việc tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông năm 2018; 
        Sáng ngày 26/02/2018 Chi cục QLĐB I.1 phối hợp cùng Ban Thường vu uyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu; Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông năm 2018 tại trụ sở UBND huyện Mộc Châu;
       Nhằm nâng cáo hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông, Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức diễu hành trên một số tuyến đường, tuyên truyền tới nhân dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toan giao thông khi tham gia giao thông;
       Sau đâu là một số hình ảnh hoạt động