menu

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Những yêu cầu quá hạn chưa hoàn thành

  • Yêu cầu sửa chữa hư hỏng mặt đường trên tuyến QL.6 đoạn do Công ty 222 quản lý 

                 Hiện nay, trên tuyến QL.6 mặt đường phát sinh hư hỏng nhiều, đặc biệt đoạn từ Km70-Km145. Trong dự toán BDTX quý 3, Khu QLĐB II đã duyệt và  giao cho Công ty cổ phần ĐT&XDCT 222 sửa chữa một số vị trí để đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên đến nay Công ty chưa thực hiện xong. Khu QLĐB II đã có văn bản số 1769/KQLĐBII-QLGT ngày 11/10/2013 yêu cầu Công ty thực hiện một số việc:
    - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, khẩn trương sửa chữa ngay các vị trí hư hỏng mặt đường đã giao trong dự toán BDTX Quý 3 xong trước ngày 15/10/2013.
    - Phối hợp với Văn phòng hiện trường II.1 rà soát các vị trí mặt đường mới phát sinh hư hỏng trên tuyến. Đồng thời, Công ty chủ động cho sửa chữa ngay để đảm bảo ATGT.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét