menu

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN BẢO HÀNH DỰ ÁN VRAM ĐOẠN KM78+300-kM193+00 QL.6

        Qua kiểm tra hiện trường Chi cục QLĐB I.1 phát hiện trên đoạn tuyến từ Km178+300 đến Km 193+00  QL.6 thuộc địa bàn hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La được dự án VRAM thi công xong bàn giao đầu năm 2017 đang trong thời gian bảo hành hiện nay trên mặt đường xuất hiện rất nhiều vị trí rạn nứt, hư hỏng lớp bê tông Asphalt


        Để đảm bảo ATGT, để công trình không xuống cấp hư hỏng tăng thêm Chi cục đã có văn bản gửi Ban QLDA 3 đề nghị Ban chỉ đạo nhà thầu thi công tiến hành sửa chữa bảo hành theo quy định.