menu

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC QLĐB I.1 NHIỆM KỲ 2017-2020

        Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 15/06/2017 của Đảng ủy Tổng cục ĐBVN về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Tổng cục ĐBVN nhiệm kỳ  2017-2020; Công văn số: 11-CV/ĐU ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Cục QLĐBI  về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;
         Được sự nhất trí của Thường vụ đảng ủy Cục QLĐBI. Chi bộ Chi cục QLĐBI.1 tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
         Tổng số Đảng viên được triệu tập: 09 đồng chí trong đó 
         + Đảng viên chính thức: 07 đồng chí.
         + Đảng viên dự bị: 02 đồng chí.
         + Đảng viên vắng mặt: 02 đồng chí (biệt phái thực hiện nhiệm vụ của Cục)
        Đại hội đã nghe báo cáo chính trị kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2017 các thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra.
           Đại hội cũng đưa ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.
         Các đại biểu dự đại hôi biểu quyết nhất trí 100% báo cáo chính trị kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020             Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Trường Uỷ viên ban chấp hành, Phó cục trưởng Cục QLĐB I. 

            Đồng chí Bùi Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội chỉ ra các mặt mạnh, các mặt còn yếu để Chi bộ Chi cục QLĐB I.1 phát huy các mặt mạnh và khắc phục các mặt yếu trong chi bộ. 
              Đại hội đã thông qua nghị quyết của Đại hội với 100% đảng viên nhất trí tán thành
            Đại hội đã bầu Đồng chí Phạm Văn Toản - Chi cục trưởng giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với 100% số phiếu tán thành.
            Đại hội đã bầu Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chi cục trưởng giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với 100% số phiếu tán thành.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét