menu

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

YÊU CẦU ĐƠN VỊ BẢO TRÌ TẠM THỜI KHẮC PHỤC HƯ HỎNG CẦU SUỐI CHĂM KM 78+047 QL.6

         Ngày 10 tháng 9 năm 2017 Chỉ cục QLĐB I.1 cùng với nhà thầu QLBT đoạn tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình kiểm tra định kỳ cầu tháng 9. Qua kiểm tra vị trí hư hỏng mối nối cánh dầm Cầu Suối Chăm Km78+047 phát hiện hư hỏng ngày càng phát triển nhanh diện tích hư hỏng 1,2x0,5m; vị trí hư hỏng đã lộ cốt thép, bê tông vỡ từng mảng rơi xuống gầm cầu; mặt đường phía trên lớp bê tông Asphal lún võng chiều sâu 5cm nguy cơ mất an toàn giao thông.
          Ngay sau đó chi cục QLĐB I.1 đã có văn bản báo cáo Cục QLĐBI đồng thời yêu cầu đơn vị nhận QLBT (Công ty 222) thực hiện biện pháp tạm thời đảm bảo an toàn giao thông sử dụng tấm thép bản đặt lên trên vị trí mối nối cánh dầm hư hỏng nêu trên đồng thời cử lực lượng tuần đường thường xuyên theo dõi, kiểm tra báo cáo kịp thời hư hỏng phát sịnh nếu có để xử lý.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét